Energie Besparen Tips

The Owl energiemeters lenen zich bij uitstek om actief energie en kosten te besparen voor de industriële omgeving.

Denk hierbij aan het monitoren van koelcompressoren, pompen en motoren die lopende banden aandrijven in productieomgevingen.
Deze machines verbruiken behoorlijke hoeveelheden energie.
Gaat er in het proces iets mis (denk bij koelcompressoren aan vervuilde condensors, bij lopende banden aan vastlopen en bij pompen aan vervuiling) dan zal het energieverbruik behoorlijk toenemen.
Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot schade, of uitval met alle bijkomende kosten.

Door The Owl energiemeters toe te passen, kan het energieverbruik gedetailleerd worden gevolgd en gemonitord. Als er afwijkingen worden geconstateerd, kan er ruim op tijd worden ingegrepen. Bijvoorbeeld door bij koelcompressoren en koel- en vriesinstallaties eenvoudig de condensors te reinigen.
Op jaarbasis kan dit, alleen al in elektraverbruik,  een besparing opleveren van 12 tot 20%, om nog niet te spreken van de schadekosten bij uitval. 
Bij productielijnen geldt hetzelfde; in een vroeg stadium kan men zien dat er meer energie wordt verbruikt waardoor de elektromotoren zwaarder worden belast, wat uiteindelijk zal leiden tot uitval van de lijn.
Nu kan er eenvoudig op tijd worden gereageerd en vooraf ingepland onderhoud worden uitgevoerd, resulterend in lager energieverbruik, langere levensduur en minder stilstand.

Het grote voordeel van The Owl energie meters is dat het verbruik vanaf iedere plek in de wereld middels het internet kan worden gevolgd in real time.
Vanaf een centrale locatie kan op een eenvoudige manier dagelijks een controle plaatsvinden en indien nodig, corrigerende actie worden ondernomen.

The Owl Energie meters, besparen niet alleen energie, maar ook kosten veroorzaakt door achterstallig of niet tijdig uitgevoerd onderhoud en kosten welke uitval gerelateerd zijn.
Hierdoor is uw investering vaak al binnen een jaar terugverdiend.

Rekenvoorbeelden:

Woonhuis gemiddeld gezin
U kent het wel, opladers die stopcontacten blijven zitten, apparatuur die in de standby-stand, noem maar op.
toegepaste module: Owl Micro + kostprijs € 119,95

Door het energieverbruik te monitoren en te analyseren, komt er een bewustwording. U kunt hiermee 100W per uur besparen (door niet gebruikte apparatuur uit het stopcontact te halen, apparaten niet op standby maar uitzetten). Op jaarbasis bespaart u totaal 876 Kw, wat neerkomt op € 280,00.
Doordat de Owl Micro Plus een draadloze verbinding heeft, kunt u eenvoudig met uw Owl Micro Plus door het hele huis gaan en nutteloze verbruikers uitschakelen. U kunt op deze manier actief apparaten opsporen die onnodig verbruiken en dus besparen.

Terug verdien tijd iets minder als 6 maanden.
vaak kan er veel meer als 100W per uur worden bespaard, resulterend in een veelvoud van het vermelde, kunt u het sluipverbruik met 200w per uur verminderen, dan scheelt dit al gauw € 560,00 per jaar. 

Voorbeeld 2

Koelinstallatie 2,5 kw opgenomen vermogen 1 fase toegepaste module The Owl Intuition E kostprijs € 194.95

Totaal opgenomen vermogen per jaar 21900 kw
Bij goed onderhoud, kan tot 10% per jaar worden bespaard zijnde 2190 Kw
Bij een kostprijs van € 0,28 per Kw is dat een besparing van € 615,44 op jaarbasis op uw energierekening.
Door uw koelinstallatie regelmatig te bekijken en het verbruik per dag in de gaten te houden, kunt u vrij snel zien dat het energieverbruik onnodig oploopt en direct actie ondernemen door bijv. te controleren of deuren niet te lang openstaan, een condensor vervuild is of dat er onderdelen defect zijn.
Blijft het energie gebruik gelijk, dan hoeft er niets te gebeuren, en bespaart u op onderhoud. 

Terugverdientijd in bovenstaand voorbeeld is minder dan 4 maanden. Als er wordt gekeken naar een gemiddelde levensduur van de installatie van 10 jaar, dan kan dit een besparing opleveren van € 6.150,00
Heeft u meerdere installaties, dan zal het het bespaarbedrag een veelvoud zijn.

Industriële koel- en vriesinstallaties​.

Voorbeeld kleine supermarkt.

Koelinstallatie bestaande uit 3 koelcompressoren ieder 15 pk
Vriesinstallatie bestaande uit 2 compressoren 1 x 5 en 1 x 7,5 pk
1 condensor 6 ventilatoren 500W

totaal maximaal opgenomen vermogen per uur
Koelinstallatie:  37,575 Kw
Vriesinstallatie: 10,44 Kw
Condensor: 3Kw

totaal maximaal gebruik per jaar: 446870 Kw
De nominale gebruiksduur zit op 70% van het maximale gebruik en zal dus per jaar ongeveer 312808 Kw zijn.

In bovenstaande situatie zijn totaal 6 Owl Intuition LC nodig a €269,95 totale investering €1619,70

Bij een besparing van 1% = 3128 Kw a 20cent € 624,00 besparing per jaar terugverdien tijd 2,7 jaar
bij een besparing van 5% = 15640 Kw a 20 cent € 3128 besparing per jaar terugverdien tijd 0,5 jaar.

 

Op dit moment vindt er een live test plaats in een live supermarkt.

geïnstalleerd 3 koelcompressoren, 2 vries compressoren 1 condensor booster configuratie.
De installatie heeft eerst gefunctioneerd zoals het atijd heeft gewerkt.
Gedurende deze referentieperiode werd er per week ongeveer 3000 kw geconsumeerd door de compressoren.

Na de referentieperiode is, door de instellingen aan te passen, de gehele installatie geoptimaliseerd zodat deze optimaal functioneert.
tot nu toe wordt er een gemiddelde besparing van 27% gerealiseerd.

Weergegeven in cijfers:
verbruik per jaar voor optimalisatie 156000Kw

besparing voorzichtig gesteld op 25% op jaarbasis 39000Kw
bij een gemiddelde prijs van 21cent € 8100 per jaar.

Daarnaast is uit de monitoring een aantal zaken naar voren gekomen die zijn aangepakt.
Versleten magneetschakelaars vervangen, condensor gereinigd.

Versleten magneetschakelaars leiden uiteindelijk in het gunstigste geval tot uitval van een compressor, mogelijk met product schade, in het minst gunstige geval tot defecten aan de compressor met gevolg hoge vervangingskosten.
Bij controle van de condensor bleek deze voor 80% vervuild. Dit resulteert in hogere energiekosten van de condensor en koelinstallatie. In de zomer kan dit ook leiden tot uitval, met productschade als gevolg.
Deze gebreken zijn nu vroegtijdig geconstateerd en gecorrigeerd, resulteren in meer bedrijfszekerheid.

 

Hieronder een aantal beelden van de informatie die wordt weergegeven in de internet interface.

Overzicht na inloggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van de grafiek met het dag verbruik

Overzicht grafiek dag

Overzicht grafiek per week

week overzicht electra gebruik